Suomen YK-liitto

MiniMUN -kokoussimulaatio

MiniMUN-simulaation avulla voidaan tutustua ajankohtaisiin ja globaaleihin kysymyksiin. Se antaa osallistujille mahdollisuuden kurkistaa kansainvälisen diplomatian ja päätöksenteon maailmaan!

MiniMUN-simulaation avulla voidaan tutustua ajankohtaisiin ja globaaleihin kysymyksiin. Se antaa osallistujille mahdollisuuden kurkistaa kansainvälisen diplomatian ja päätöksenteon maailmaan!

MiniMUN (mini Model United Nations) on simulaatio esimerkiksi YK:n ilmastokokouksesta tai yleiskokouksen 3. komitean kokouksesta. Kolmas komitea käsittelee sosiaalisia, kulttuurisia ja humanitaarisia kysymyksiä. Tässä esiteltävä MiniMUN-simulaatio on mukaelma Pariisin ilmastokokouksesta.

MiniMUN on hauska ja toiminnallinen, oppiainerajat ylittävä kokoussimulaatio, joka voidaan toteuttaa 2-5 oppitunnin aikana. Kannustamme käyttämään simulaatioon aikaa mielenkiintoisemman, monipuolisemman ja syvemmän oppimiskokemuksen aikaansaamiseksi. Simulaation toteutusta ja teemaa voi muokata oman luokan tarpeiden mukaan.

Simulaatio on tarkoitettu yläkoulun, lukion ja toisen asteen opiskelijoille.

MiniMUN-menetelmäoppaan voi tilata YK-liiton menetelmäpankista.

Mitä opitaan?

Menetelmän avulla opitaan ajankohtaisista ja globaaleista teemoista, neuvottelu- ja diplomatiataitoja, dialogisuutta, argumentointitaitoja. MiniMUNin avulla lisätään ymmärrystä Yk-järjestelmästä ja neuvotteluiden merkityksestä. Menetelmä vahvistaa kirjallisia- ja esiintymistaitoja sekä mediakriittisiä tiedonhakutaitoja.

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI
KESTO