Taksvärkki ry

Oikeesti! -menetelmäopas lapsen oikeuksien käsittelyyn kouluissa

Millaisessa maailmassa lapsella ja nuorella on hyvä elää? Miten pystymme vaikuttamaan siihen, että lasten ja nuorten oikeudet toteutuisivat? Kenen vastuulla lasten ja nuorten oikeuksien toteutuminen on? Millaisia tulevaisuuksia voimme kuvitella yhdessä? Oikeesti!-oppaan toiminnalliset ja osallistavat harjoitukset johdattavat sinut tarkastelemaan muun muassa näitä kysymyksiä yhdessä nuorten kanssa!

Uudistettuun Oikeesti!-oppaaseen on tuotu yhä enemmän työkaluja kriittiseen ja moninäkökulmaiseen pohdintaan, tulevaisuuksien visiointiin sekä lasten oikeuksia käsittelevistä tehtävistä mahdollisesti heräävien tunteiden käsittelyyn. Vaikuttamista korostavat tehtävät rakentavat toimijuuden kokemusta ja luovat toivoa maailmasta, jossa lapsen oikeudet toteutuvat kaikille. Oppaassa huomiota on kiinnitetty paitsi vammaisnäkökulman aktiiviseen esiintuomiseen harjoituksissa ja oppaan termistössä, myös harjoitusten saavutettavuuteen ja selkeäkielisyyteen – jotta lapsen oikeuksien tärkeä sanoma tavoittaa varmemmin kaikki!

Oppaan globaalikasvatukselliset menetelmät soveltuvat erityisesti yläkouluun ja toiselle asteelle ja tukevat opetussuunnitelman perusteiden mukaisen laaja-alaisen osaamisen kehittymistä. Ne sopivat eri oppiaineisiin sekä osaksi monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Harjoituksia voi käydä läpi yksittäin tai niitä voi yhdistellä pidemmäksi kokonaisuudeksi. Suurin osa menetelmistä soveltuu myös etätoteutukseen.

Oppaan liitteenä löydät myös esimerkiksi Lapsen oikeuksien kortit (LOS-kortit) osoitteesta www.taksvarkki.fi/globaalikasvatus/opetusmateriaalit.

Opas on ilmainen ja sen voi ladata pdf-muodossa.

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI