Suomen Punainen Risti

Riskien keskellä -oppimateriaali

Asiantuntijatietoa ja valmiita tehtäviä sisältävän oppimateriaalin avulla voi perehtyä muun muassa koronapandemiaan, ilmastonmuutokseen, konflikteihin sekä muihin maailmalla ajankohtaisesti vaikuttaviin riskeihin.

Riskien keskellä -materiaali esittelee 13 maailmalla ajankohtaisesti vaikuttavaa riskiä. Jokainen riskiosio sisältää faktatietoa riskistä sekä riskiin liittyviä juttuartikkeleita, kuvia, videoita ja tehtäviä. Asiantuntijoiden lisäksi ääneen pääsevät riskien keskellä elävät tai riskin kohdanneet tavalliset ihmiset. Materiaalin avulla voi myös tutustua Punaisen Ristin avustustoimintaan meillä ja maailmalla.

Materiaali sisältää nyt myös etäopetukseen sopivasti valmiita kysymyksiä ja tehtäviä oppilaille. Osaan kysymyksistä vastaukset löytyvät tekstistä, osaa kysymyksistä oppilaan täytyy itse pohdiskella tai hankkia lisätietoa internetistä. Kysymyksiä voi hyödyntää apukysymyksinä myös esimerkiksi esitelmän tekemisessä tai pohtivan tekstin kirjoittamisessa.

Riskien keskellä -kokonaisuutta voi hyödyntää paitsi biologian, maantiedon, yhteiskuntaopin ja terveystiedon opetuksessa myös monialaisten opintokokonaisuuksien toteuttamiseen. Monipuolisen kuva- ja videomateriaalin ansiosta riskejä on mahdollista käsitellä myös taito- ja taideaineiden opetuksessa. 

Materiaali soveltuu parhaiten yläkoulu- ja lukio-opetukseen. Osa kuvista ja videoista saattaa järkyttää pienempiä katsojia, joten varmistathan materiaalin soveltuvuuden omille oppilaillesi etukäteen.

Miten ja missä?

VINKKITYYPPI