Suomen Punainen Risti

Suomen Punaisen Ristin globaalikasvatuksen opetusmateriaalit alakouluille

Alakoulun globaalikasvatusmateriaali sisältää neljä aihekokonaisuutta: puhdas vesi, ilmasto, tulvat ja ruoka.

Alakoululaisille suunnattu materiaali koostuu neljästä kokonaisuudesta: puhdas vesi, ilmasto, tulvat ja ruoka. Jokaiseen kokonaisuuteen kuuluu aiheeseen liittyviä tarinoita ja kysymyksiä, joihin oppilaat voivat perehtyä itsenäisesti tai ryhmissä. Lisäksi materiaaliin kuuluu kuvaesityksiä ja toiminnallisia tehtäviä.

Aihekokonaisuuden voi käsitellä kokonaan tai perehtyä vain tiettyyn osaan siitä. Kokonaisuuksia on myös helppo yhdistellä. Lataa materiaalit Punaisen Ristin verkkosivuilta.

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO

Kenelle?

KIELI
KOHDERYHMÄ