Kehittämiskeskus Opinkirjo

Toisin ajattelemisen taitoa ja kriittistä ajattelua, pohdintaa mainonnasta ja muodista

Aineistoa toisin ajattelemisen taidon, kriittisen ajattelun ja valtavirtatotuuksien kyseenalaistamisen harjoitteluun. Tehtäviä ja pohdintaa mm. mainonnasta ja muodista, jotka kannustavat kyseenalaistamaan vallitsevan elämäntavan itsestäänselvyyksiä.

Kerhokeskuksen tuottama verkkomateriaali käsittelee toisin näkemisen taitoa. Luovuuteen kuuluu kyky problematisoida asioita, joita pidämme itsestään selvinä. Problematisoinnin harjoittelemisen voi aloittaa tarkastelemalla oman yhteiskunnan tai ympäristön luokitteluja ja käytäntöjä, joita pidetään ehdottomina tai muuttumattomina. Ovatko asiat, joita me pidämme syömäkelvottomina todella sellaisia vai liittyykö syötäväksi kelpaavan määrittelemiseen kulttuurieroja? Entä maailmankartta: onko karttakuva oikein päin, kun Eurooppa on kuvan keskiössä vai olisiko asiassa kysymys sopimuksesta ja eurooppalaisesta tottumuksesta?

Toisin näkijän keskeinen ominaisuus on kyky väittää vastaan valtavirtatotuuksille. Tämän hetken valtavirtatotuuksia muodostuu esimerkiksi muodin kautta. Muoti pyrkii määrittelemään sitä, mikä on kaunista tai hyvännäköistä. Myös mainonta pyrkii vetoamaan yhteiskunnassa yleisesti arvostettuun. Luovat, kekseliäät ja innovatiiviset ihmiset osaavat kyseenalaistaa vallitsevan elämäntavan itsestään selvyyksiä. Siinä missä vallitseviin totuuksiin sopeutuvat toistavat tottumuksia, vaihtoehtoisia ajattelutapoja etsivät luovat myös uusia toimintatapoja ja -mahdollisuuksia.

Kykyä vaihtoehtojen hahmottamiseen tarvitaan myös yhteisessä päätöksenteossa ja sitä voidaan pitää kulttuurin jatkuvuuden ehtona.

 

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI

Kenelle?