Reading International Solidarity Centre (RISC)

Voiko asenteiden muutosta mitata? -globaalikasvatusopas

Reading International Solidarity Centre (RISC) johti laajaa projektia, jossa kehitimme keinoja asenteiden mittaamiseen. Kehitystyöhön osallistui satoja opettajia Tšekeistä, Slovakiasta, Englannista, Irlannista ja Etiopiasta.

Mitä näkisit, jos vierailisit Senegalissa? Mitä nuoret tietävät ja ajattelevat erilaisista energian tuotantomuodoista? Kokevatko oppilaasi, että he voivat aktiivisesti ratkoa esimerkiksi ihmisoikeuksiin liittyviä ongelmia? Näihin kysymyksiin vastaaminen ja niihin liityvien asenteiden kartoittaminen olivat lähtökohtana juuri päättyneelle kolmevuotiselle globaalikasvatushankkeelle.

Reading International Solidarity Centre (RISC) johti laajaa EU:n rahoittamaa projektia, jossa kehitimme yhdessä projektikumppaneiden ja opettajien kanssa keinoja asenteiden mittaamiseen. Kehitystyöhön osallistui satoja opettajia Tšekeistä, Slovakiasta, Englannista, Irlannista ja Etiopiasta.

Työstimme yhdessä opettajien kanssa tehtäviä, joiden avulla voi saada selville, millaisia globaalikasvatukseen liittyviä asenteita lapsilla ja nuorilla on. Aktiviteetit on koottu nettisivulle ja juuri julkaistuun kirjaan How Do We Know It’s Working?

Aktiviteetit on jaoteltu globaalikasvatuksen osa-alueiden mukaisesti yhdenvertaisuuteen, ihmisoikeuksiin, kestävään kehitykseen ja rauhankasvatukseen. Nettisivuilla voi suodattaa hakutuloksia määrittelemällä oppilaittesi ikäryhmän ja itseäsi kiinnostavat aiheet. Tehtävät ovat toiminnallisia ja kannustavat nuoria ilmaisemaan ja arvioimaan omia mielipiteitään.

Nettisivuilta ja kirjasta löytyy projektissa mukana olleiden opettajien kertomuksia siitä, millaisia asenteita he saivat selville tehtävien avulla omassa luokassaan. Case studies sisältävät vinkkejä siihen, kuinka mahdollisesti negatiivisiin asenteisiin voi reagoida opetuksessa. Tehtävät toistamalla voi mitata, tapahtuiko asenteissa haluttuja muutoksia. Voit tilata uuden oppaan postimaksujen hinnalla osoitteesta www.risc.org.uk/toolkit, tai ottamalla yhteyttä Liz Allumiin (liz@risc.org.uk)

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI

Kenelle?