World’s Largest Lesson – kestävän kehityksen tavoitteiden verkkosivusto opettajille

World's Largest Lesson on kestävän kehityksen tavoitteiden verkkosivusto opettajille, joka tarjoaa tietoa, tukea ja vinkkejä aiheen käsittelyyn. Opettajan sivut sisältävät tuntisuunnitelmia, tietoa tavoitteista, videoita, opetusmateriaalia, sarjakuvia ja välineitä oppilaiden kannustamiseen maailman muuttamisessa.

Syyskuun lopussa YK:n jäsenmaat sopivat kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta, jotka ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä vuoteen 2030 asti. Ohjelman tavoitteena on äärimmäisen köyhyyden poistaminen ja kestävän kehityksen turvaaminen. Uudet kestävän kehityksen tavoitteet jatkavat YK:n vuosituhattavoitteiden tiellä. Uudet tavoitteet ovat kattavampia ja yksityiskohtaisempia, ja tällä kertaa tavoitteet koskevat kaikkia maita, eivät vain kehittyviä maita. Tavoitteita on 17, kärjessään yhä köyhyyden hävittäminen maailmasta.

World’s Largest Lesson on kestävän kehityksen tavoitteiden verkkosivusto opettajille. Ajatuksena on, että jos jokainen opettaja ja koulu maailmassa opettaa näistä tavoitteista oppilailleen, tuleva sukupolvi voi olla se, joka saa aikaan muutoksen maailmassa. Tavoitteita ei voida saavuttaa, elleivät kaikki tiedä niistä. Siksi kaikkia, mutta erityisesti opettajia, kannustetaan levittämään sanaa ja tietoa.

Sivustolta löytyy valmiita tuntisuunnitelmia, tietoa kestävän kehityksen tavoitteista, videoita, sarjakuvia ja materiaalia opetuskäyttöön. Tietoa tavoitteista on sekä aikuisille että lapsille ja nuorille suunnitellussa muodossa. Tuntisuunnitelmia on paljon, eri aiheista ja eri ikäisille. Niissä oppilaat on otettu mukaan aktiivisina toimijoina pohtimaan, päättelemään ja vaikuttamaan. Sivuilta löytyy myös työkalupakki (pdf) nuorten kannustamiseksi tekemään omaa vaikuttamistyötä. Menetelmät ovat helppoja toteuttaa, mutta tärkeistä aiheista aikaansaamaan suurta muutosta!

The Globals Goals – sivuilla on runsaasti tietoa tavoitteista ja niiden taustoista, ideoita niiden tunnetuksi tekemiseen ja vinkkejä kaikille, kuinka tulla mukaan toimimaan kestävän kehityksen tavoitteiden puolesta.

,

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI