Ukrainan lippu mastossa.
Artikkeli

Venäjän hyökkäys Ukrainaan – miten globaalikasvatus auttaa ja mitä kasvattaja voi tehdä?

Venäjän hyökkäys Ukrainaan käänsi katseet ja mielen lähellä tapahtuvaan konfliktiin. Miten globaalikasvatus ja erityisesti rauhankasvatus auttavat kriiseissä? Miten sotaa voi käsitellä kasvatuksessa ja kouluissa?

Teksti: Doris Hakkarainen Kuva: iStock / CreativePhotoCorner

Globaalikasvatusta tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Globaalikasvatus on keskeinen keino edistää esimerkiksi globaalia oikeudenmukaisuutta ja kannustaa vastuulliseen maailmankansalaisuuteen. Se luo myös uskoa tulevaisuudelle sekä antaa toivoa ja työkaluja paremman tulevaisuuden rakentamiseen.

Yksi tärkeä globaalikasvatuksen teema on rauhankasvatus, joka vahvistaa rauhankulttuuria, ihmisten empatiakykyä ja yhdessä elämisen taitoja. Se tarjoaa keinoja arvostavaan kohtaamiseen ja rakentavaan vuorovaikutukseen. Rauhankasvatus ohjaa ratkaisemaan kiistoja ja konflikteja rauhanomaisesti sekä pureutuu väkivallan syihin.

Mitä kasvattaja ja opettaja voi tässä tilanteessa tehdä? Kokosimme vinkkejä asiantuntijalähteistä ja globaalikasvatusta tekeviltä järjestöiltä.

Edistä avointa keskustelua

Vaikka opettajalla tai kasvattajalla ei olisikaan kaikkia vastauksia, voidaan varhaiskasvatuksessa ja kouluissa kuitenkin auttaa nuorempia ymmärtämään tapahtunutta ja edistää rauhallista suhtautumista tilanteeseen. Lapsen tai nuoren ikä on otettava huomioon aiheesta puhuttaessa, mutta tärkeää on luoda turvallisuuden tunnetta. Lapsia ja nuoria voi tukea tilanteen aiheuttamien tunteiden käsittelyssä ja sanoittamaan omia huolia ja pelkoja.

Opetushallitus julkaisi ohjeita varhaiskasvatukselle, kouluille ja oppilaitoksille Ukrainan kriisin käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa.

Myös Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry:n Toivoa ja toimintaa -hanke jakaa vinkkejä vaikean maailmantilanteen käsittelyyn nuorten kanssa.

Lue myös Rauhankasvatusinstituun sivuilta Kuinka käsitellä konfliktia ja rauhaa lasten ja nuorten kanssa?

Hyödynnä järjestöjen materiaaleja ja asiantuntemusta

Vinkkejä ja menetelmiä rauhankasvatukseen voi hakea Globaalikasvatuksen vinkkipankista.

Suomen Punaisen Ristin Sodassakin on säännöt -oppimateriaalipaketti tutustuttaa yläkoulun ja toisen asteen opiskelijat sodan oikeussääntöihin eli humanitaarisen oikeuden perusperiaatteisiin. Materiaalissa perehdytään maailmanlaajuisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin, joita aseelliset konfliktit aiheuttavat ja kerrotaan myös sodan mahdollisista vaikutuksista Suomen yhteiskuntaan sekä siitä miten Punainen Risti toimii sota-alueilla. Materiaali auttaa oppilaita ymmärtämään maailmassa vallitsevia keskinäisiä riippuvuussuhteita sekä jäsentämään laaja-alaisia ilmiöitä.

Rauhankoulun harjoitteet ja tehtäväkokonaisuudet sopivat lähes kaiken ikäisille. Esimerkiksi Tehdään maailmasta parempi paikka -improvisaatio virittää itseilmaisuun, harjoittaa yhteiskunnallisten epäkohtien tunnistamista ja nimeämistä sekä ongelmaratkaisutaitoja. Tutustu myös Rauhankasvatusneuvolan materiaaleihin kuten Rauhanfutikseen tai Rauhanrasteihin.

Jotta kasvattaja ja opettaja voi tukea muita, on myös omasta jaksamisesta pidettävä huolta. Kriisitilanteessa omille tunteille ja niiden käsittelylle on annettava tilaa. Suomen Punainen Risti on koonnut tapoja auttaa itseään ja muita kriisitilanteessa. Lisäksi BMOL ry jakaa erityisesti kasvattajille vinkkejä tunteiden käsittelyyn Facebookissa.

Järjestöt tarjoavat kasvattajille tukea esimerkiksi rauhan, yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien käsittelyyn. Voit tilata myös kouluvierailijan oppitunnille käsittelemään aiheita oppilaiden kanssa.

Tue paikan päällä toimivia järjestöjä

Asiantuntijoiden mukaan tällä hetkellä apu menee parhaiten perille rahalahjoituksella ja tukemalla asiantuntevia ja pitkäjänteistä työtä tekeviä järjestöjä. Myös sosiaalisen median voima kannattaa muistaa! Jakamalla järjestöjen somejulkaisuja voi levittää sanaa ja inspiroida auttamishalua myös muihin. Moni suomalainen järjestö on aloittanut hätäapukeräyksen tai muuten suuntaan työtään ja tukeaan Ukrainaan.


4.3.2022 Lisätty linkki Rauhankasvatusinstituutin sivuille ja Plan International Suomen keräykseen.

Uusimmat artikkelit