Blogi

Globaalikasvatuksen materiaalien tekemistä ja menetelmien käyttöä oppimaan!

Teksti: Matti Cantell

Kepassa järjestetään Ideat kansiin ja globaalikasvatuksen menetelmät haltuun  koulutus pe-la 09.-10.10.2009. Kouluttajana toimivalla yhteisöpedagogi Hasan Habibilla on runsaasti kokemusta kansallisten ja kansainvälisten ihmisoikeuskoulutusten toteuttamisesta ja kampanjoinnista.
Tässä muutama kysymys hänelle:
– Kenelle tämä koulutus on tarkoitettu?
”Se sopii järjestöissä toimiville työntekijöille ja vapaaehtoisille, jotka ovat tekemisissä aineistojen tuottamisen ja kehittämisen sekä tietysti itse niiden käyttämisen kanssa. Myös globaalikasvatusmenetelmien käyttö ja niihin liittyvät tavoitteet ovat kiinnostuksen kohteena kurssilla. 
Osallistujat voivat tuoda omia ideoitaan tai materiaaleja testattavaksi.”
– Mitä koulutukseen osallistumalla voi saavuttaa?
” Lyhyesti sanottuna : tietoja ja taitoja sekä yhteyksiä muiden järjestöjen kanssa.
Koulutuksessa käydään läpi olemassaolevia globaalikasvatus materiaaleja sekä paneudutaan uuden materiaalin suunniteluprosessiin. Koulutus voi helpottaa järjestön aineistoille asettamien tavoitteiden saavuttamista ja parantaa ”käytettävyyttä”.
Muilta osallistujilta saa myös aina paljon ajatuksia ja palautetta. On hyödyllistä, että saamme kuulla ulkoministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuen ja materiaalin tuotannon näkökantoja Anne Haavistolta. Järjestöjen ja  kaupallisen oppimateriaalituotannon tietoiskut antavat myös ajateltavaa  ja käyttökelpoista tietoa osallistujille”
Hasanin aiheeseen liittyvät vinkit ja linkit:

Kansainvälisyyskasvatus.net vinkkipankki
MAAILMANKOULUn materiaalivinkkejä kansainvälisyyskasvatukseen
Allianssin koordinoiman ja jo päättyneen Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia -kampanjan sivuille on koottu kansainvälisyyskasvatusmenetelmiä, -materiaalia ja harjoitteita

 Tervetuloa mukaan – ilmoittaudu!

Uusimmat artikkelit