Blogi

Viestintä- ja kehityskasvatustukea vuodelle 2010 haki 105 järjestöä

Teksti: Sanna Rekola

Ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestöyksikkö sai vuoden 2010 – 2011 viestintä- ja kehityskasvatustukea koskevia hakemuksia 105 järjestöltä 124 hankkeeseen. Hakemusten kokonaissumma on noin 3,7 miljoonaa euroa. Uusia hakijajärjestöjä on 17. Kaksivuotista kehityskasvatustukea hakee 5 järjestöä.
Viestintä- ja kehityskasvatustukihakemusten käsittelyssä kiinnitetään huomiota seuraaviin näkökohtiin:

Hankkeella on hyvin määritelty viesti, jolla on yhteiskunnallista merkitystä.
Kohderyhmä, tavoitteet, toteuttamiskeinot ja toivotut tulokset on määritelty selkeästi.
Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti muut kuin järjestön jäsenet.
Kohderyhmä on riittävän suuri verrattuna hankkeen kustannuksiin ja toteutustapaan.
Suunnitellut tiedotuskanavat ja -keinot ovat sellaisia, että niiden avulla voidaan saavuttaa tavoite ja kohderyhmä.
Hankkeen kustannukset ovat sen toteutustapaan nähden kohtuulliset.
Järjestön voidaan arvioida kykenevän hankkeen toteutukseen.
Järjestö on sitoutunut hankkeeseen, tätä arvioitaessa otetaan huomioon muun muassa järjestön omarahoitusosuus hankkeessa.

Osa hakemuksista on puutteellisia ja järjestöjä pyydetään täydentämään hakemuksia 30. syyskuuta 2009 mennessä. Tavoitteena on saada ministerin päätös viestintä- ja kehityskasvatustukien myöntämisestä tammikuun 2010 alkupuolella.
Lisätietoja: kansalaisjärjestöyksikkö, Anne Haavisto, puh. (09) 160 56474, etunimi.sukunimi@formin.fi

Uusimmat artikkelit