Blogi

Haetaan järjestöedustajaa YK:n yleiskokoukseen

Teksti: Sanna Rekola

Ulkoasiainhallinnon vuonna 2008 hyväksytyn YK-strategian mukaisesti  ulkoministeriö pyrkii edistämään kansalaisjärjestöjen osallistumista  YK-kokouksiin yhteistyössä Suomen YK-liiton kanssa. Tavoitteena on, että YK:n yleiskokoukseen osallistuu vähintään yksi kansalaisjärjestöjen  edustaja ja yksi nuorisoedustaja osana Suomen virallista valtuuskuntaa.

Järjestöedustajan valintaprosessista vastaa Suomen YK-liitto.  Nuorisoedustajan valinnasta vastaavat yhteistyössä Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ja Suomen YK-liitto. Valinnat vahvistaa  valtioneuvosto ulkoministeriön esityksestä. Vuoden 2010 YK-nuorisodelegaatin haku käynnistyy syksyllä 2009.
Haemme nyt toista kertaa kansalaisjärjestöjen yhteistä edustajaa YK:n  yleiskokousdelegaatioon. Kansalaisjärjestöjen edustaja lähtee New  Yorkiin syksyllä 2009 (loka/marraskuussa) osana poliittisten puolueiden  edustajien delegaatiota. Samassa yhteydessä hän osallistuu  yleiskokouksen komiteatyöskentelyyn.
Yleiskokoukseen osallistuja valitaan rotaatioperiaatteella YK:n eri  toimisektoreihin liittyen: rauha ja turvallisuus, taloudellinen ja  sosiaalinen kehitys, ihmisoikeudet, humanitaarinen toiminta, kansainvälinen oikeus sekä hallinto ja YK-reformit. Vuonna 2008  kansalaisjärjestöjä edusti Kuurojen liiton Liisa Kauppinen.
Edustajalta edellytetään:

hyvää järjestökentän tuntemusta
vahvaa osaamista vähintään yhdeltä YK:n toimisektorilta
hyvää esiintymis- ja viestintätaitoa
riittävää kielitaitoa
valmiutta perehtyä ajankohtaisiin YK-kysymyksiin
valmiutta toimia yhteistyössä erilaisten järjestöjen kanssa ennen kokoukseen osallistumista sekä sen jälkeen

Hakijan tulee olla jonkin suomalaisen kansalaisjärjestön nimittämä.
Vapaamuotoinen hakemus ja nimittävän järjestön suosituskirje tulee
toimittaa Suomen YK-liittoon 15.6.2009 mennessä, mieluiten sähköisenä
osoitteeseen: toimisto@ykliitto.fi
Lisätietoa osallistumisesta antaa:
toiminnanjohtaja Helena Laukko 09-231 50507, 040 556 0488

Uusimmat artikkelit