Blogi

Järjestöt julkaisivat kouluvierailuille laatukriteeristön

Teksti: Sanna Rekola

Järjestöjen kouluvierailut ovat tärkeä keino tukea koulujen globaalikasvatusta. Kouluvierailuja tekevät järjestöt julkistivat tiistaina 20.9. yhdessä työstämänsä Laatua kehittämään – järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristön globaalikasvatukseen. Julkistamistilaisuudessa keskusteltiin kouluvierailujen merkityksestä niin koulujen, järjestöjen kuin viranomaisten näkökulmasta.

Järjestöjen välisenä yhteistyönä laadittu laatukriteeristö on kouluvierailujen kehittämisen työväline, jonka tarkoituksena on varmistaa toiminnan laadukkuus kaikilla sen osa-alueilla.
”Kouluvierailujen vaikuttavuutta voi olla vaikea mitata. Ohjenuoraksi laatukriteeristön tekemiseen otettiinkin periaate, jonka mukaan laadukas toiminta tuottaa laadukkaan lopputuloksen. Mikäli laadusta huolehditaan toiminnan kaikissa vaiheissa, on todennäköistä, että toiminnalla on myös vaikutusta”, totesi julkaisun korkeakouluharjoittelunsa puitteissa toimittanut Sarianna Palmroos.
Riittävästi tukea kouluvierailijoille
Kouluvierailuja toteuttavat usein vapaaehtoiset. Osallistujien joukossa vallitsi yksimielisyys siitä, että vapaaehtoisille on tärkeätä tarjota riittävästi koulutusta, välineitä ja tukea.
Pamlela Arslan kertoi tilaisuudessa kokemuksistaan kouluvierailijana. ”Itse sain riittävästi tukea ja ajauduin kouluvierailutoiminnan kautta muihinkin vapaaehtoistehtäviin. Se oli ratkaisevaa myös urani kannalta, sillä olen juuri aloittanut varsinaisena työntekijänä järjestössä, jossa aiemmin toimin vapaaehtoisena.”
Kouluvierailijoiden tukemisen puolesta puhui myös tarkastaja Inka Lilja ulkoasiainministeriöstä: ”On tärkeätä, että mukaan voi tulla kuka tahansa asiasta innostunut. Samalla järjestön on kuitenkin huolehdittava vierailijan pedagogisista valmiuksista.”
Myös laatukriteeristö ohjaa kiinnittämään huomiota kouluvierailujen pedagogiseen puoleen. Hyvä kouluvierailu tukee opetussuunnitelmien tavoitteita, huomioi erilaiset oppijat ja auttaa kohderyhmää tiedostamaan omat vaikutusmahdollisuutensa. Tällaiseen kouluvierailuun on opettajankin on helpompi tarttua.
”Opettajan työpöytä on usein ääriään myöden täynnä, eikä kaikkiin aiheisiin ole aikaa paneutua itse. Järjestöjen asiantunteva tuki on tärkeätä. Myös oppilaat kokevat vierailut innostaviksi, kun äänessä on joskus joku muu kuin oma ope”, totesi Vantaalla opettajana työskentelevä Annika Arstila-Aaltonen.
Kouluvierailuille vahva tuki hallitusohjelmassa
Koulujen ja järjestöjen väliselle yhteistyölle on olemassa myös vahva poliittinen tuki. ”Kansalaisjärjestöille luodaan nykyistä avoimemmat mahdollisuudet esitellä toimintaansa kouluissa, oppilaitoksissa ja kirjastoissa”, siteerasi hallitusohjelmaa opetusneuvos Monica Melén-Paaso opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Hän myös kannusti järjestöjä systemaattisempaan yhteistyöhön kouluvierailujen markkinoinnissa.
Keskustelussa syntyi heti konkreettinen idea kouluvierailuja valtakunnallisesti kokoavasta kartasta. Yhteistyö ja vertaisoppiminen koettiin monin tavoin tärkeiksi kouluvierailutoiminnan kehittämisen kannalta. Tätä halutaan tehdä jatkossakin!
Lisätietoja:

Laatua kehittämään – järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen (pdf)
Improving Quality – Quality criteria for global education school visits (pdf)
Järjestökoordinaattori Sanna Rekola, globaalikasvatus@kepa.fi / 09 584 23 271

Uusimmat artikkelit