Blogi

UM:n viestintä- ja kehityskasvatustukea haki 94 järjestöä

Teksti: Sanna Rekola

Ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestöyksikkö sai vuoden 2012 viestintä- ja kehityskasvatustukea koskevia hakemuksia 94 järjestöltä 103 hankkeeseen. Hakemusten kokonaissumma on noin 3,2 miljoonaa euroa.

Uusia hakijajärjestöjä on 10. Kaksivuotista kehityskasvatustukea hakee 11 järjestöä.
Viestintä- ja kehityskasvatustukihakemusten käsittelyssä kiinnitetään huomiota seuraaviin näkökohtiin:

Hankkeella on hyvin määritelty viesti, jolla on yhteiskunnallista merkitystä
Kohderyhmä, tavoitteet, toteuttamiskeinot ja toivotut tulokset on määritelty selkeästi
Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti muut kuin järjestön jäsenet
Kohderyhmä on riittävän suuri verrattuna hankkeen kustannuksiin ja toteutustapaan
Suunnitellut tiedotuskanavat ja -keinot ovat sellaisia, että niiden avulla voidaan saavuttaa tavoite ja kohderyhmä
Hankkeen kustannukset ovat sen toteutustapaan nähden kohtuulliset
Järjestön voidaan arvioida kykenevän hankkeen toteutukseen
Järjestö on sitoutunut hankkeeseen. Tätä arvioitaessa otetaan huomioon muun muassa järjestön omarahoitusosuus hankkeessa ja aikaisemmin toteutetut hankkeet.

Osa hakemuksista on puutteellisia ja järjestöjä pyydetään täydentämään hakemuksia 15. syyskuuta 2011 mennessä.
Tavoitteena on saada ministerin päätös viestintä- ja kehityskasvatustukien myöntämisestä tammikuun 2012 alussa.
Lisätietoja:

kansalaisjärjestöyksikkö, Leila Riitaoja, puh. (09) 1605 5193

Uusimmat artikkelit