Blogi

Osallistu Lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman kommentointiin!

Teksti: Sanna Rekola

Opetus- ja kulttuuriministeriö on jättänyt lausunnolle luonnoksen vuosia 2012–2015 koskevasta lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmasta.
Luonnos on kommentoitavana 17.10.2011 saakka.

Kepa kannustaa globaalikasvatusta tekeviä järjestöjä kommentoimaan luonnosta ja kutsuu järjestöt osallistumaan yhteisen lausunnon laatimiseen. Huomioita ja kommentteja ohjelmaluonnokseen voi toimittaa torstaihin 13.10.2011 saakka osoitteeseen globaalikasvatus@kepa.fi.
Globaalikasvatusjärjestöjen kannalta tärkeitä aiheita ohjelmassa ovat muun muassa aktiiviseen kansalaisuuteen ja maailmanlaajuiseen yhteisvastuuseen kasvaminen, järjestöjen ja koulujen välinen yhteistyö sekä järjestöjen toimintaedellytykset.
Ohjelman valmistelua jatketaan ministeriössä saadun palautteen pohjalta loka-marraskuun aikana. Valtioneuvoston on tarkoitus hyväksyä kehittämissuunnitelma joulukuussa 2011.
Lisätietoa:

OKM:n tiedote: Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma lausunnolle
Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman luonnos
Järjestökoordinaattori Sanna Rekola, Kepa, globaalikasvatus@kepa.fi

Uusimmat artikkelit