Blogi

Järjestöt luovuttivat vetoomuksen vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi

Järjestöt luovuttivat 6.3.2015 eduskunnassa puolueille vetoomuksen vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi seuraavalla hallitusohjelmakaudella 2015–2019. Toiveena on parantaa vapaaehtoistyön toimintaedellytyksiä.

Teksti: Sanna Rekola

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan (KANE) Vapaaehtoistoiminnan toimintaedellytykset -työryhmä ja Kansalaisareena ry toteuttivat syyskuussa 2014 kyselyn, jolla selvitettiin niitä esteitä, joita vapaaehtoistyötä koordinoivat ja organisoivat yhteisöt näkevät vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä sekä sitä, miten vapaaehtoistyön toimintaedellytyksiä pitäisi parantaa.

Kyselyn pohjalta valmisteltiin vetoomus puolueille vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi hallituskaudella 2015–2019. Vapaaehtoistoiminnan kehittämisen esteinä nähtiin:

Tiedonpuute vapaaehtoisten oikeuksista ja velvollisuuksista sekä vapaaehtoistyömahdollisuuksien saavutettavuuden ongelmat
Taloudellisten resurssien vähäisyys; yhteiskunnallisten vapaaehtoistyön rahoitusmallien ja yhteishankkeiden niukkuus
Lainsäädännölliset ja hallinnolliset esteet ja rajoitteet vapaaehtoisena toimimiseen (työlainsäädäntö, verolainsäädäntö, työttömyysturvalaki)

Adressiin kerättiin helmikuussa 2015 allekirjoituksia vapaaehtoistoimintaa organisoivilta yhteisöiltä ja yhdistyksiltä. Myös monet kehitysyhteistyö- ja globaalikasvatusjärjestöt liittyivät adressiin.

Tutustu vapaaehtoistyön adressiin. Adressin liitteenä eduskuntapuolueille toimitettiin tuore järjestöbarometri, joka konkretisoi edellä mainittuja ongelmia järjestöjen päivittäisessä työssä. Näitä ongelmia nousi esille myös Kansalaisareenan teettämässä kartoituksessa. raportti löytyy täältä.

Uusimmat artikkelit