Blogi

Kevään 2011 kulttuurialan kehitysyhteistyön tuet myönnetty

Teksti: Sanna Rekola

Ulkoministeriö on myöntänyt tukea kevään 2011 hakukierroksella 15 kulttuurialan kehitysyhteistyöhankkeelle yhteensä 188 000 euroa.

Ulkoministeriö myöntää vuosittain tukea hankkeille, jotka edistävät kehitysmaiden ja Suomen kulttuurialan toimijoiden yhteistyötä ja tukevat moniarvoista kulttuurin kehittämistä. Hankkeiden toteuttajia voivat olla kulttuurivaikuttajat tai –järjestöt sekä paikalliset tai kansalliset kulttuurielimet ja oppilaitokset.
Tämän kevään hakemuksia arvioitaessa otettiin huomioon Suomen kehityspoliittisen ohjelman periaatteet, jotka painottavat köyhyyden vähentämistä, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien edistämistä sekä ympäristöä. Erityistä huomiota kiinnitettiin koulutusmahdollisuuksien parantamiseen, kehitysmaiden kulttuurin ja kulttuuri-identiteetin tukemiseen sekä pysyvien yhteistyöverkostojen luomiseen.
Hankkeita arvioitiin asetettujen tavoitteiden, kohderyhmien ja kehitysvaikutusten perusteella. Huomiota kiinnitettiin myös hankkeiden paikallisiin kumppaneihin, hankkeiden jatkomahdollisuuksiin sekä rahoitussuunnitelmaan.
Lisätietoa: 

Formin.fi

Uusimmat artikkelit