Blogi

Viestintä- ja kehityskasvatustuen ohjeistuksia on uudistettu

Teksti: Sanna Rekola

Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuen ohjeistuksiin tulevia uudistuksia käytiin läpi Kepassa 19.5.2011 järjestetyssä infotilaisuudessa. Palkkakuluille esitetyt rajoitukset huolestuttivat järjestöjä.

Viestintä- ja kehityskasvatustuen hakuaika aukeaa entiseen tapaan kesäkuun alussa ja päättyy elokuun lopussa. Hakuohjeita on tarkistettu ministeriössä kevään aikana. Uudistuksista ja muista asioista, joita järjestöjen on syytä huomioida hankkeen suunnittelussa, kertoi tilaisuudessa tukea ministeriössä hallinoiva Leila Riitaoja.
Palkkakuluihin rajoituksia
”Tulevalla hakukierroksella palkkakuluihin kiinnitetään erityistä huomiota. Ministeriön tuella korvattava osuus palkoista / palkkioista voi olla enintään 70%. Tuella korvattava kuukausipalkka sivukuluineen voi nousta maksimissaan 2800 euroon”, kertoi Leila Riitaoja uudistuksista.
Rajoitukset saivat järjestöt huolestumaan hankkeiden laadusta.
”Viestintä ja kasvatus ovat aina ihmisten tekemää työtä, jolloin palkkakuluihin pitäisi tarpeen tullen voida käyttää suurempikin osuus hankkeen kuluista”, huomautti Jarmo Pykälä Rauhanliitosta.
”Asiantuntijuutta vaativiin tehtäviin voi olla vaikea saada osaavaa ja sitoutunutta ihmistä näin rajallisella kuukausipalkalla. Pienillä järjestöillä ei välttämättä ole varaa täydentää palkkakuluja omarahoituksella. Palkkaraja on helposti raja paitsi palkalle myös laadulle”, totesi Anu Koikkalainen Pakolaisneuvonnasta.
Rajoituksista tullaan keskustelemaan ministeriössä vielä ennen hakukierroksen aukeamista. Laatua arvostetaan ministeriössäkin, mutta samalla peräänkuulutetaan menojen kohtuullisuutta. Määrärahoihin ei näillä näkymin ole luvassa lisäystä.
Viime vuonna järjestöt onnistuivat vetoomuksellaan kumoamaan ministeriön aikeet leikata viestintä- ja kehityskasvatustuen määrärahoja. Hakemuksia oli kuitenkin niin paljon, ettei tukea riittänyt kaikille hyville hankkeille.
”Kaikille hyville hankkeille ei nytkään voida taata tukea. Jotta tukea riittäisi mahdollisimman monelle järjestölle, pyydämme niitä järjestöjä, jotka hakevat rahoitusta useammalle kuin yhdelle hankkeelle, priorisoimaan hakemuksensa”, selvitti Leila Riitaoja.
Omarahoitusta koskevia ohjeita selkeytetty
”Viestintä- ja kehityskasvatustuki ei voi olla täysimääräinen avustus. Valtionavustuslain mukaisesti järjestöllä tulee olla omarahoitusta. Tämä ei kuitenkaan saa olla muista julkisista lähteistä saatua rahaa”, muistutti tukea hallinnoiva Leila Riitaoja ulkoasiainministeriöstä. Osan omarahoituksesta voi kattaa vapaaehtoistyöllä.
Jotta omarahoitus muistuisi paremmin mieleen suunnitteluvaiheessa, lomakkeita on selkeytetty omarahoituksen merkitsemisen osalta. Asiaan on syytä kiinnittää myös raportointivaiheessa, sillä omarahoituksen käytön selvittäminen unohtuu helposti, kun ministeriölle raportoidaan mihin tuki on käytetty.
Millainen on hyvä hanke?
”Hyvällä hankkeella on selkeä, kehityskysymyksiin liittyvä viesti, hyvin määritellyt tavoitteet, kohderyhmät ja toteuttamiskeinot”, summasi Riitaoja. ”Tärkeätä on myös se, että hanke on mitoitettu järjestön resursseihin.”
Kannustusta saavat myös pääkaupunkiseudun ulkopuolisen Suomen sekä lasten ja nuorten huomioiminen hankkeessa. Riitaoja rohkaisi myös kutsumaan maahanmuuttajataustaisia ihmisiä mukaan toimintaan. Monilla heistä on paljon asiantuntemusta kehityskysymyksistä.
Lisäksi tukea saivat muiden kanssa yhteistyössä toteutettavat hankkeet. ”Yhteistyöllä saadaan usein aikaan enemmän kuin yksin. Kumppanit on syytä ottaa mukaan hankkeeseen jo suunnitteluvaiheessa. Näin varmistetaan, että kaikki osapuolet sitoutuvat toimintaan”, Riitaoja muistutti.
Kepalta tukea hankkeen suunnitteluun
Kepa tukee järjestöjä viestintä- ja kehityskasvatushankkeiden suunnittelussa. Ideoita ja hankehakemuksia voi lähettää kommentoitavaksi osoitteeseen: vkkneuvonta@kepa.fi.
Haun auettua elokuun ”ruuhkaviikoille” laaditaan varauskalenteri, jonka avulla pyritään varmistamaan laadukkaat neuvot mahdollisimman monille. Ohjeet ajan varaamiseen julkaistaan Kepan sähköpostilistoilla ja Globaalikasvatus.fi-sivun blogissa, kun haku on auennut.
Pääasiassa neuvoja tarjotaan sähköpostin välityksellä, mutta myös hankeneuvontatapaamiset ovat mahdollisia. Tarjolla on myös kaksi avointa tilaisuutta: torstaina 11.8. klo 15-18 järjestetään Kepassa järjestöille neuvontatilaisuus ja tiistaina 16.8. klo 9-16 kiinnostuneet voivat tulla koulutukseen hakemaan potkua hankkeen suunnitteluun.
Lisätietoja:

Presentaatio: Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille v. 2012
Kepan neuvonta: vkkneuvonta@kepa.fi
Kepa.fi
Globaalikasvatus.fi

Uusimmat artikkelit