Blogi

Miltä näyttää Eurooppa kehitysmaiden silmin?

Teksti: Sanna Rekola

Helsingin keskustassa Kirjasto 10:ssä voi tutustua siihen, miltä Eurooppa näyttää kehitysmaiden näkökulmasta. Eurooppa kehitysmaiden silmin –näyttely nostaa esille kehitysmaiden ihmisten kokemuksia ja näkemyksiä Euroopan vaikutuksista kehitysmaissa.

Euroopan unionin toiminta ja päätökset eivät vaikuta ainoastaan unionin jäsenmaihin ja niiden kansalaisiin vaan myös maailmanlaajuisesti. Niin kehitysyhteistyön, kauppa- ja ulkopolitiikan kuin ilmasto- ja ympäristökysymysten parissa EU toimii jäsenvaltioitaan laajemmassa mittakaavassa.
Yhdessä jäsenmaidensa kanssa EU on tällä hetkellä maailman suurin virallisen kehitysavun antaja ja monen kehitysmaan tärkein kauppakumppani. Euroopan unionin toiminta vaikuttaa monella tapaa kehitysmaihin ja kehitysmaiden ihmisten elämään. Miten kehitysmaissa elävät ihmiset näkevät ja kokevat nämä vaikutukset?
Eurooppalaiset kehitysyhteistyöjärjestöjen yhteenliittymä CONCORD on kerännyt kehitysmaissa asuvien ihmisten tekemiä valokuvia EU:n vaikutuksista näissä maissa. Päähavaintoina näyttelyssä nousevat esille eurooppalaisen kulttuurin tuomat muutokset sekä epätasapainoisen kauppapolitiikan mukanaan tuomat ongelmat.
Näyttely järjestetään osana laajempaa eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen yhteistyötä, ja se on vuodesta 2007 saakka kiertänyt eri puolilla Eurooppaa. Valokuvanäyttelyn on Suomeen tuonut Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry.

Eurooppa kehitysmaiden silmin 20.-30.4.2009, Kirjasto 10, Elielinaukio2 G, Helsinki.
Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry koordinoi vaalien alla kansalaisjärjestöjen yhteistä EU-vaalikampanjaa EU-vaalit 2009: Pallo pelissä. Kampanjan aikana Kehys ry haluaa nostaa esille Euroopan unionin ja erityisesti Euroopan parlamentin maailmanlaajuisen ulottuvuuden ja vastuun.

 

Uusimmat artikkelit