Blogi

Nuorisotyötä tekevien järjestöjen avustukset kasvoivat

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt avustuksia valtakunnallisesti toimiville nuorisojärjestöille. Avustusten kokonaissumma kasvoi viime vuodesta ja oli nyt 3,2 miljoonaa euroa.

Teksti: Sanna Rekola

OKM tukee vuosittain valtakunnallisia nuorisotyötä tekeviä järjestöjä ja yhteisöjä, joiden toiminnasta ainakin osa on nuorisotyötä ja joiden nuorisotyö on laajuudeltaan verrattavissa valtakunnallisen nuorisojärjestön toimintaan.

Avustusten saajien joukossa on tänäkin vuonna useita globaalikasvatusta tekeviä järjestöjä – hyvä niin! Aktiivista kansalaisuutta ja globaaleja kansalaistaitoja onkin peräänkuulutettu vahvemmin osaksi nuorisotyötä muun muassa nuorisolain uudistuksessa. Uusi nuorisolaki astuu voimaan tämän vuoden elokuussa.

Nuorisotyötä tekevien valtakunnallisten järjestöjen avustukset ovat harkinnanvaraisia. Avustuksen tarvetta harkittaessa otetaan huomioon muun muassa järjestön suunniteltu ja toteutunut toiminta, toimintaan osallistuvien nuorten määrä, toiminnan vaikuttavuus ja kattavuus, taloudellinen tila, muut julkiset avustukset ja varsinaiseen toimintaan käytettävissä olevat varat.

Lisätietoja: 

Minedu.fi: Nuorisotyötä tekevien järjestöjen avustukset kasvavat

Uusimmat artikkelit