Blogi

OKM kannustaa nuorisojärjestöjä globaalin vastuun asialle

Teksti: Sanna Rekola

Opetus- ja kulttuuriministeriö kannustaa nuorisojärjestöjä globaalikasvatukseen. Keskiviikkona 11.5.2011 ministeriön järjestämässä Globaalikasvatus, ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus nuorisojärjestöjen toiminnassa -seminaarissa ministeriön virkamiehet ja järjestöväki keskustelivat tulevaisuuden mahdollisuuksista ja haasteista.

”Globaalikasvatuksen näkökulmasta Suomi on mallimaa lainsäädäntö- ja linjaustasolla. Haasteena on se, miten politiikka toteutuu. Lainsäädännön muuttaminen lihaksi vaatii kovaa työtä”, totesi nuorisoyksikön johtaja Georg Henrik Wrede seminaarin avauspuheenvuorossa. ”Toimeenpanossa ministeriön tukemilla järjestöillä on merkittävä rooli.”
Ihmisoikeudet globaalikasvatuksen perusta
Seminaarissa keskusteltiin globaalikasvatuksen arvopohjasta, käsitteistä ja hyvistä käytännöistä.
Pääsihteeri Kristiina Kouros Ihmisoikeusliitosta peräänkuulutti ihmisoikeuksien merkitystä globaaliin vastuuseen kasvamisen perustana. Ihmisoikeudet ovat tärkeitä juridisia oikeuksia ja kansainvälisiä sopimuksia, mutta myös paljon muuta. Kouros korosti ihmisoikeuksien moraalista ja sosiologista ulottuvuutta, johon kasvatustyössä tulisi ehdottomasti keskittyä.
”Tärkeämpää kuin oppia ihmisoikeussopimukset ulkoa on oppia kunnioittamaan toisten ihmisten ihmisoikeuksia käytännössä ja ymmärtää mistä ihmisoikeuksissa on kysymys. Jokaisella meistä on vastuu kunnioittaa toisen ihmisen ihmisarvoa.”
Ihmisoikeuksien toteutumisen osalta taivaalle on kerääntynyt ikäviä tummia pilviä paitsi maailmanpolitiikassa myös kotimaassa. Esimerkiksi vihapuheet verkkokeskusteluissa ovat yleistyneet. Anonyymin verkkoidentiteetin takaa on helppo lietsoa vihaa ja väkivaltaa. Kouros peräänkuuluttikin poliittisten päättäjien ja median taholta aktiivisempaa irtisanoutumista rasismista.
Yhteistyötä ja edellytyksiä toiminnalle
Globaalikasvatuksen vahvistamiseksi on tehtävä yhteistyötä ja kehitettävä keinoja uusien kohderyhmien tavoittamiseksi. ”Erilaisuuden kohtaaminen on tehokas keino hälventää pelkoja ja ennakkoluuloja”, korosti globaalikasvatuksesta partioliikkeen piirissä puhunut tutkija Laura Ritola.
Jotta globaalikasvatus todella vahvistuisi yhteiskunnassa on sille luotava edellytyksiä. Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin varapuheenjohtaja Matti Niemi muistutti, että tarvitaan sekä kovia ohjauskeinoja, kuten rahaa ja poliittista ohjausta, mutta myös pehmeitä keinoja, kuten koulutusta ja neuvontaa.
Seminaarin lopussa osallistujat koostivat ideoita ja ajatuksia globaalikasvatuksen vahvistamiseksi nuorisosektorilla. Seminaarin keskusteluja ja ryhmätöiden tuloksia luvattiin hyödyntää ministeriön tulevissa suunnitteluprosesseissa.

Uusimmat artikkelit