Blogi

Osallistu opetusministeriön kansalaisjärjestöstrategian kommentointiin

Teksti: Sanna Rekola

Opetusministeriössä laaditaan kansalaisjärjestöstrategiaa. Tervetuloa keskustelemaan ja kommentoimaan strategian luonnosta Kepaan keskiviikkona 9.12.2009 klo 14.

Opetusministeriön järjestöstrategian lähtökohtana on kansalaisjärjestöjen ja opetusministeriön välisen yhteistyön kehittäminen ja toimintatapojen selkiyttäminen. Strategiaa laadittaessa on selvitetty muun muassa seuraavia seikkoja:

Opetusministeriön alaisen kansalaisjärjestökentän nykytila toiminnan, kuulemiskäytäntöjen ja valtionavustusten osalta
Opetusministeriön ja kansalaisjärjestöjen välisen yhteistyön nykytila
Kansalaisten kuulemiskäytäntöjen nykytila opetusministeriössä
Koulutusjärjestelmän tarjoamat puitteet ja sisällöt kansalaisjärjestötoiminnan kehittämiselle ja aktiivisen kansalaisuuden edistämiselle
Kansalaisyhteiskuntaa koskevan tutkimuksen nykytila

Opetusministeriön kansalaisjärjestöstrategian luonnos julkaistaan joulukuun alussa OPM:n verkkosivulla. Kepa kutsuu järjestöjä keskustelemaan ja kommentoimaan luonnosta keskiviikkona 9.12.2009 klo 14-16 (Töölöntorinkatu 2A, Helsinki). Tarkoituksena on samalla pohtia järjestöjen roolia suhteessa opetusministeriön toimialaan sekä toiveitamme järjestöjen ja ministeriön välisen vuoropuhelun kehittämiseksi. Kepa kokoaa kommentit ja toimittaa ne opetusministeriöön. Ilmoittautumiset tilaisuuteen viimeistään maanantaina 7.12.2009 osoitteeseen: sanna.rekola@kepa.fi.
Luonnoksen yhteiseen kommentointiin voi osallistua myös sähköisesti lähettämällä oman järjestön näkemykset sähköpostitse osoitteeseen: sanna.rekola@kepa.fi.
Kommentoitava strategialuonnos julkaistaan joulukuun alussa OPM:n verkkosivulla. Linkki luonnokseen löytyy heti julkaisemisen jälkeen myös Kansainvalisyyskasvatus.netistä. Lisäksi se toimitetaan kaikille Kepan jäsenjärjestöille sähköpostitse jäsenten sähköpostilistan kautta.
Ministeriö järjestää tiistaina 15.12.2009 klo 13-15 Tieteiden talolla (sali 104, Kirkkokatu 6) keskustelutilaisuuden kansalaisjärjestöstrategiastaan. Kepa rohkaisee järjestöjä osallistumaan myös ministeriön keskustelutilaisuuteen. Lisätietoa prosessista ja opetusministeriön järjestämästä keskustelutilaisuudesta OPM:n verkkosivulta.
Tervetuloa vaikuttamaan – yhteinen ääni on enemmän kuin yksi!

Lisätietoja: Sanna Rekola, 09 584 23 271, sanna.rekola@kepa.fi

 

Uusimmat artikkelit