Blogi

Potkua paikalliseen globaalikasvatukseen

Teksti: Sanna Rekola

Järjestöjen paikallistoiminnassa on paljon potentiaalia. Millaista tukea maailmanparannuksesta innostuneille ihmisille tulisi tarjota? Paikallistoiminnan mahdollisuuksista globaalikasvatuksessa keskusteltiin 12.10.2011 Kepassa järjestetyssä aamiaistilaisuudessa.

Paikallistoiminta on tärkeä keino edistää globaalia oikeudenmukaisuutta. Keskusjärjestöjen pääkaupunkivetoinen toiminta ei usein näy paikallistasolla. Paikallisryhmien merkitys onkin suuri.
”Paikallinen media rakastaa järjestöjen tempauksia ja tapahtumia. Eräänkin kerran sama paikallinen lehti kirjoitti tapahtumastamme kolme kertaa yhden viikonlopun aikana”, kertoi Sini Tyvi Changemaker -verkostosta.
Paikallisryhmien asiantuntemus paikallisten ihmisten tavoittamisessa on myös huomionarvoista. ”Paikallisryhmät tietävät parhaiten missä ja milloin kannattaa kampanjoida”, totesi kampanjakoordinaattori Outi Haapanen Amnestysta.
Miten tukea paikallistoimijoita?
Vaikka järjestöillä on erilaiset rakenteet ja toimintatavat, vastassa on kuitenkin samankaltaisia haasteita. Miten tarjota riittävästi tukea vapaaehtoispohjalta toimiville aktiiveille?
”Henkilökohtainen suhde paikallistoimijoihin on tärkeä”, totesi Haapanen. ”Kiitos ja kannustus keskusjärjestöltä ovat merkittäviä motivaatiotekijöitä.”
Useat järjestöt tarjoavat paikallisryhmien käyttöön materiaaleja ja tausta-aineistoja. Paikallisryhmät voivat myös pyytää Kepalta räätälöityä koulutusta ja muuta tukea.
Verkostoitumista ja yhteistyötä
Keskustelussa nousi vahvasti esille tarve siihen, että keskusjärjestöt tuntisivat toistensa toimintaa paremmin. Näin olisi mahdollista tukea järjestöjen välistä yhteistyötä paikallistasollakin. Mukaan verkostoihin olisi tärkeätä saada myös kunnat.
”Useat kunnat ovat aktiivisia toimijoita kehitysyhteistyössä. Olisi luonnollista, että kunnat ja järjestöt tekisivät tiiviimmin yhteistyötä globaalikasvatuksessa”, totesi Heli Liikkanen Kuntaliitosta.
Yksi foorumi paikalliseen verkostoitumiseen ovat Mahdollisuuksien torit. ”Mahdollisuuksien torien ympärille on monilla paikkakunnilla muodostunut aktiivisia järjestöverkostoja, jotka paitsi järjestävät paikkakunnallaan Mahdollisuuksien torin, myös tekevät muuta yhteistyötä”, totesi Mahdollisuuksien tori -verkostoa koordinoiva Katja Hintikainen Kepasta.
”Paikallista yhteistyötä voisi tiivistää toimijoiden matchmaking-tilaisuuksilla”, ideoi Haapanen Amnestysta. ”Niiden järjestämisessä me kattojärjestöt voisimme tehdä yhteistyötä!”
Lisätietoja:

Mahdollisuuksien tori -verkosto

Uusimmat artikkelit