Blogi

Tukea kulttuuriyhteistyölle kehitysmaissa

Teksti: Sanna Rekola

Ulkoasiainministeriö myöntää tukea hankkeisiin, joiden tavoitteena on, yhteistyössä Suomen edustustojen kanssa, edistää kehitysmaiden ja Suomen kulttuurialan toimijoiden yhteistyötä sekä tukea moniarvoisen kulttuurin kehittämistä.

Toteuttajina ja aloitteentekijöinä voi olla kulttuurivaikuttajia tai -järjestöjä sekä paikallisia tai kansallisia kulttuurielimiä ja oppilaitoksia niin kohdemaassa kuin Suomessa.
Kehitysyhteistyövaroin toteutettavilla kulttuurihankkeilla edistetään kehityspoliittisen ohjelman yleisiä tavoitteita: demokratia ja ihmisoikeudet, koulutus, köyhyyden vähentäminen, tasa-arvo, ympäristö. Hankkeiden sisältösuunnittelussa ja kohderyhmien ja yhteistyökumppaneiden valinnassa on siis syytä keskittyä johonkin tai joihinkin näistä tavoitteista.
Tuki kohdennetaan pääasiassa Suomen kehitysyhteistyön pääkohdemaihin sekä muihin Suomen kehitysyhteistyön kannalta tärkeisiin maihin.
Kulttuuriyhteistyön toimintamuodoiksi suositellaan työpajoja ja muita kokemusten tasa-arvoiseen vaihtoon tähtääviä hankkeita, joiden tavoitteena on taiteilijoiden jatkoyhteistyö. Rahoitettavien hankkeiden tulee olla kaksisuuntaisia. Hankkeilla tulee olla kehitysvaikutuksia. Kulttuuriyhteistyössä on huomioitava naisten ja miesten tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua yhteistyöhön.
Toteuttajina ja aloitteentekijöinä voi olla kulttuurivaikuttajia tai -järjestöjä sekä paikallisia tai kansallisia kulttuurielimiä ja oppilaitoksia Suomessa ja kohdemaassa. Kun vaihto tapahtuu kehitysmaasta Suomeen, suomalainen kulttuurilaitos tai muu toimija vastaa vierailun ohjelmasta. Tällä yhteistyömuodolla ei voida rahoittaa hankkeita, jotka saavat rahoitusta tai voidaan rahoittaa muista instrumenteista (paikallisen yhteistyön määräraha, bi- ja kansalaisjärjestöhankkeet).
Kulttuuriyhteistyöhankkeita tulee suunnitella yhteistyössä Suomen edustustojen kanssa, jotka ottavat kulttuurivaihtohankkeet osaksi vuosisuunnitelmiaan.
Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee sisällyttää

hankkeen toteuttaja Suomessa ja kohdemaassa
hankekuvaus (ajankohta, kohderyhmät, toteuttamistapa, kehitysvaikutukset, jatkoyhteistyö)
hankkeen kokonaisbudjetti ja erittely rahoituksesta

Vapaamuotoiset hakemukset tulee lähettää 15.5.2009 mennessä osoitteella:
Ulkoasiainministeriö
Viestintä- ja kulttuuriosasto
VKO-10
PL 480
00023 Valtioneuvosto

Lisätietoja hakumenettelystä antaa Anitta Talja, puhelimitse (09) 160 55826 tai sähköpostilla etunimi@formin.fi

Uusimmat artikkelit