Blogi

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet kommenteilla

Opetushallitus työstää parhaillaan uusia varhaiskasvatussuunnitelman perusteita. Niiden laadintaan voi osallistua kaikille avoimen verkkokommentoinnin kautta. Vaikuttamisaikaa on 23.11. saakka. Kepa kutsuu järjestöt keskustelemaan globaalikasvatuksesta varhaiskasvatuksessa.

Teksti: Sanna Rekola

Varhaiskasvatuslain mukaisesti perusteista tulee ensimmäistä kertaa velvoittava asiakirja, jonka pohjalta kunnat laativat ja ottavat 1.8.2017 alkaen käyttöön omat paikalliset varhaiskasvatuksen suunnitelmansa. Uudistamisen tavoitteena on kirkastaa varhaiskasvatuksen merkitystä osana lapsen elinikäisen kasvun ja oppimisen polkua sekä kehittää varhaiskasvatuksen laatua valtakunnallisesti.

Tulevaisuuden taidot osana kyselyä

Verkkokyselyn kysymykset käsittelevät varhaiskasvatuksen tavoitteita, lasten ja huoltajien osallisuutta sekä varhaiskasvatuksessa harjoiteltavia tulevaisuuden taitoja ja valmiuksia.

Tulevaisuuden kansalaistaitojen osalta globaalikasvatuksen huomioiminen osana varhaiskasvatusta olisi ehdottoman tärkeää. Pohja aktiivisen kansalaisen identiteetille muodostuu jo varhain. Siksi kokemukset osallisuudesta ja vaikuttamisesta ovat tärkeitä jo varhaiskasvatuksessa.

Monet globaalikasvatuksen teemat, kuten lapsen oikeudet, toisten ihmisten kunnioittaminen ja ympäristöstä huolehtiminen, tulisi sisällyttää varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatussuunnitelma tulisikin laatia vahvasti perusopetuksen maailmankansalaisuutta korostavan opetussuunnitelman hengessä, jotta oppimisen polku peruskouluun jatkuisia luontevana.

Osallistu kommentoimalla ja keskustelemalla

Opetushallitus tarjoaa kaikille avoimen mahdollisuuden osallistua prosessiin verkossa avatun kommentoinnin muodossa. Vastauksia tullaan hyödyntämään perusteiden laadinnassa. Kommentointi on avoinna 23.11.2015 saakka.

Kepa vastaa kyselyyn omalta osaltaan ja kutsuu samalla kaikki aiheesta kiinnostuneet osallistumaan kommenttien hahmotteluun globaalikasvatuksen näkökulmasta. Tervetuloa keskustelemaan aiheesta aamukahveille maanantaina 16.11. klo 9 Kepan toimistolle (ilmoittautumiset: globaalikasvatus@kepa.fi viimeistään torstaina 12.11.) tai kirjaamalla ajatuksiasi verkkodokumenttiin.

Lisätietoa:

OPH: VASU2017 – varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden uudistaminen
Kepa: Sanna Rekola, sanna.rekola@kepa.fi / 050 317 66 97

Uusimmat artikkelit