Blogi

VGK-tuen tulevaisuus on yhä auki

Kepa teki syys-lokakuussa sähköisen kyselyn järjestöille UM:n järjestötukien kehittämisestä. Kyselyn tuloksista keskusteltiin lokakuussa yhdessä UM:n kansalaisyhteiskuntayksikön kanssa. Tilaisuudessa selvisi, että hanketuen hakukierros järjestetään keväällä 2016, mutta VGK-tuen tulevaisuus on yhä epävarma.

Teksti: Sanna Rekola

Ulkoministeriön järjestötukien tulevaisuus on huolettanut järjestöjä viime kesäkuusta saakka, jolloin saatiin tieto kehitysyhteistyömäärärahoihin suunnitelluista leikkauksista. Kehitysyhteistyöhankkeiden osalta juuri ministeriöön jäteyt hakemukset päätettiin jättää käsittelemättä ja viestintä- ja globaalikasvatustuen syksylle suunniteltu hakukierros peruttiin.

Kesäkuussa ministeriö kuitenkin antoi ymmärtää, että hakukierrokset voitaisiin järjestetää vuonna 2016. Tukimuotojen uudistamisesta pidetyssä keskustelutilaisuudessa UM:n kansalaisyhteiskuntayksikön päällikkö Jyrki Nissilä totesi, että hanketukikierros järjestetään keväällä, mutta VGK-tuen osalta tulevaisuus on yhä epävarma.

VGK-tuki on turvattava

Kepa jatkaa neuvotteluja ulkoministeriön kanssa ja vaikuttaa kaikin tavoin vaikuttamaan siihen, että ministeriö kantaisi jatkossakin vastuuta kehitysyhteistyön rahoittamisen lisäksi globaalikasvatuksesta ja kehitysviestinnästä, joita juuri nyt – asenteiden polarisoitumisen ja kehitysyhteisyöhön kohdistuvien epäluulojen hälventämiseksi tarvittaisiin.

Tilausta globaalikasvatukselle on myös muutoin: niin YK:n kestävän kehityksen tavoitteet kuin Suomen uudet perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmat pyrkivät vahvistamaan aktiviista, globaalia kansalaisuutta, joka luo edellytyksiä kestävän kehityksen toteutumiselle. Juuri tästä järjestöissä on paljon asiantuntemusta, jota ne ovat voineet tuoda esille yhteistyössään yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa.

Ulkoministeriön VGK-rahoituksen loppuminen olisi vakava isku järjestökentälle, sillä korvaavia rahoituskanavia ei ole olemassa.

Järjestöt halukkaita kehittämään tukimuotoja

Kepa selvitti järjestöjen näkemyksiä tukimuotoja koskeviin uudistuksiin syys-lokakuussa sähköisellä kyselyllä. Selvityksen mukaan järjestöt olisivat valmiita kehittämään tukimuotoja. UM:n VGK-tukeen jo aikaisemmin ehdottama uudistus hankkeiden määrän rajaamisesta hallinnollisen kuormituksen vähentämiseksi sai järjestöiltä ymmärrystä.

Kepan selvityksessä kysyttiin järjestöjen näkemyksiä erilaisiin uudistusskenaarioihin. Tärkeimpinä johtopäätöksinä kyselystä nousi esille muun muassa seuraavia huomioita:

Järjestötyön moninaisuutta pidetään rikkautena. Rahoituspäätösten tulisi perustua suunnitelmien sisältöön ja laatuun sekä hakijan kapasiteettiin, eikä pieniä vapaaehtoisvoimin toimivia järjestöjä pitäisi ennakkoon rajata pois tuen piiristä. Tiukkojen rajausten sijaan järjestöt toivovat kannusteita, suosituksia, neuvontaa ja porkkanoita, esimerkiksi nykyistä pienempää omavastuuosuutta yhteishankkeissa.
Hankehallinto koetaan raskaana ja siihen toivotaan lisää joustavuutta ja nopeutta. Etenkin pienille hankkeille, jatkohankkeille ja suunnitteluun järjestöt toivovat kevennettyjä hakulomakkeita. Hankkeiden esikarsinta voisi vähentää sekä järjestöjen että ministeriön työtä.
Järjestöt toivovat rahoitukselta jatkuvuutta ja ennakoitavuutta. Monivuotiset hankkeet, jatkohankkeet ja ohjelmamuotoinen työ ovat järjestöjen toiveena. Rahoituspäätökset tulee saada hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta, ja hakuajat on ajoitettava tämä huomioiden.
Takautuviin maksatuksiin järjestöt suhtautuvat varauksella. Vaihtoehtona järjestöt ehdottavat joustavampaa mahdollisuutta siirtää jäljelle jäänyt raha esimerkiksi jatkohankkeen tai järjestön muun hankkeen käyttöön.
Yhteistyö on yksi vaihtoehto ministeriön hallinnon keventämiseen. Yhteistyö kiinnostaa järjestöjä, jos se syntyy luonnollisesti eikä aiheuta kohtuutonta hallinnollista vastuuta järjestöille. Järjestöt ehdottavat myös uusia toimintamalleja järjestötukiin: ns. säätiömallissa, tukea hakenut järjestö voisi siirtää rahaa eteenpäin muille toimijoille, ja useamman järjestön yhteishankkeissa yksi isompi järjestö voisi hallinnoida hankkeen, johon pienemmät järjestöt voisivat tuoda omaa asiantuntemustaan.

Kepan kyselyyn järjestötukien uudistamisesta vastasi syys-lokakuun aikana 104 järjestöä. Vastaajista kaksi kolmasosaa oli saanut ulkoministeriön hanke-, viestintä- ja globaalikasvatus- sekä ohjelmatukea viimeisten kymmenen vuoden aikana.

Lisätietoa

Kepan teettämä selvitys: Ulkoministeriön järjestötuet uusiksi
Kepa.fi: Järjestöt ulkoministeriölle: Emme ole konsultteja  6.11.2015
Kepa.fi: Pieniltä on helpoin leikata 1.7.2015

Uusimmat artikkelit