Mediakasvatusseura ry

Kulttuurisensitiivinen mediakasvatus -kooste

Mediakasvatusseuran tuottama materiaalikooste kulttuurisensitiivisestä mediakasvatuksesta. Materiaalit on suunnattu kasvattajille kulttuurisensitiivisen mediakasvatusten ja maahanmuuttajien medaitaitokasvatuksen tueksi.

Kulttuurisensitiivinen mediakasvatus -materiaalikoosteeseen on koottu materiaaleja kasvattajille kulttuurisensitiivisen mediakasvatusten ja maahanmuuttajien medaitaitokasvatuksen tueksi. Koosteeseen on kerätty erikielisiä materiaaleja, joissa käsitellään muun muassa journalismia, medialukutaitoa, vihapuhetta ja sen tunnistamista, sekä digitaalisen median erityispiirteitä. Kooste sisältää oppaita, infojulisteita sekä oppimisympäristöjä- ja materiaaleja, joita ohjaajat, opettajat ja kasvattajat voivat hyödyntää kulttuurisensitiivisessä mediakasvatuksessa. Materiaaleja on sekä aikuisille, että lapsille.

Miten ja missä?