Oppilaita käsi ylhäällä luokkahuoneessa.
Kuva: Kuva: iStock / FangXiaNuo
Artikkeli

Järjestöiltä uusia vinkkejä ja maksuttomia kouluvierailuja globaalikasvatuksen tueksi

Pohditko miten kasvattaa vastuullisia ja kriittisiä maailmankansalaisia? Tarvitsetko keinoja käsitellä epävarmuutta, tulevaisuuden huolia ja globaaleja kysymyksiä? Ei hätää, globaalikasvatusjärjestöt tarjoavat tukensa opettajille ja kasvattajille!

Teksti: Doris Hakkarainen Kuva: iStock / FangXiaNuo

Globaalikasvatusjärjestöt tarjoavat opettajille ja kasvattajille maksuttomia materiaaleja, tuntisuunnitelmia ja kouluvierailuja. Opetussuunnitelman mukaisen globaalikasvatuksen toteuttamiseen on tarjolla monia keinoja ja kansalaisjärjestöt ovat asiantuntijoita vaikeiden ja monimutkaisten asioiden käsittelyssä ja niiden tuomisessa koulumaailmaan ja kasvatukseen.

Alla kolme tuoreinta vinkkiä globaalikasvatuksen toteuttamiseen vinkkipankistamme.

1. Seksuaalioikeudet kuuluvat kaikille: Puhutaan suostumuksesta

Amnestyn Puhutaan suostumuksesta -ihmisoikeuskasvatusmateriaali tarjoaa työkaluja suostumuskulttuurin vahvistamiseksi. Materiaalin tavoitteena on kannustaa keskustelemaan seksuaalioikeuksista ja rakentamaan maailmaa, jossa jokaisen ihmisen seksuaalinen itsemääräämisoikeus toteutuu.

Materiaali sopii yläkouluun ja toiselle asteelle ja sitä voi hyödyntää monen eri oppiaineen tunnilla. Se koostuu seksuaalioikeuksia käsittelevästä taustatiedosta, temaattisista harjoituksista suostumuksen käsittelemiseksi, toimintavinkeistä sekä materiaalivinkeistä suostumuskulttuurin vahvistamiseksi. Maksuton materiaali on tuotettu yhdessä nuorten, opettajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

2. Mediakasvatuksella kriittisiä kansalaisia: Mediakasvatusseuran materiaalit

Vaikka mediataitoviikko on ohi, kannattaa mediakasvatusta tehdä ympäri vuoden. Mediataidot ovat tärkeä kansalaistaito, joka mahdollistaa osallistumisen yhteiskuntaan. Tänä vuonna mediataitoviikolla nostettiin erityisesti inklusiivista mediakasvatusta, johon myös järjestöt tarjoavat tukea. Mediakasvatusta suunniteltaessa tulisi pohtia esimerkiksi sitä, miten ottaa yhdenvertaisuus entistä paremmin huomioon.

Mediakasvatusseuran tuottama materiaalikooste antaa vinkkejä kulttuurisensitiivisestä mediakasvatuksesta ja maahanmuuttajien mediataitokasvatuksen tueksi. Koosteeseen on kerätty erikielisiä materiaaleja, joissa käsitellään muun muassa journalismia, medialukutaitoa, vihapuhetta ja sen tunnistamista, sekä digitaalisen median erityispiirteitä. Materiaaleja on sekä aikuisille, että lapsille. Kannattaa tutustua myös Muiden mediasta meidän mediaksi -oppaaseen, joka antaa eväitä nuorisoalan ammattilaisille.

Miten meihin vaikutetaan? -oppituntimateriaali auttaa medialukutaidon kehittämistä. Materiaali on laaja ja monipuolinen tuntisuunnitelma yläkouluihin sekä lukioihin ja sisältää kuusi kriittistä medialukutaitoa käsittelevää oppituntia, joiden tavoitteena on tukea nuorten monilukutaidon kehittymistä. Medialukutaitoa voi myös testata Suomi-Somalia Seuran, Länsi-Suomen Somaliseuran sekä Mediakasvatusseuran Caawinaad-hankkeen materiaaleilla.

3. Tulevaisuustaitoja lapsille: Tivoli Utopia Junior

Myös lapset ansaitsevat päästä osaksi tulevaisuuskeskustelua. Alakouluun tarkoitettu Tivoli Utopia Junior on lautapeli, jonka avulla lapset voivat hankkia tulevaisuustaitoja. Peli auttaa lapsia hahmottamaan tulevaisuuteen, ympäröivään maailmaan ja arvoihin liittyviä kysymyksiä helposti lähestyttävällä ja hauskalla tavalla. Pelin teemoihin kuuluvat ilo, ystävällisyys, rohkeus, uteliaisuus, lempeys ja reiluus.

Pelin kirjoittaja Ulla Pulkka kiteyttää kirjoituksessaan hyvin Tivoli Utopia Juniorin ideaa:

”On tärkeää, että omat ideat paremmasta maailmasta tulevat kuulluksi jo ihan pienenä. Silloin tottuu kertomaan ääneen, mikä on itselle tärkeää ja mitä pitää reiluna.”

Lukiolaisille ja aikuisille on pelistä oma versio.

Järjestöt tarjoavat kouluille työpajoja ja kouluvierailuja myös etänä

Koronapandemian aikana järjestöt ovat pyrkineet tarjoamaan kouluvierailuja myös etänä. Järjestön vierailu on ollut mielenkiintoista vaihtelua oppitunneille myös kotona ruudun takana olleelle opiskelijalle. Kokemuksen myötä työpajojen vetäminen onnistuu nykyään niin etänä kuin paikan päällä lähiopetuksessa. Järjestöjen tarjoamia kouluvierailuja on listattu vinkkipankkiimme. Koulujen kannattaa olla myös suoraan yhteydessä globaalikasvatusjärjestöihin.

Järjestöt tukevat opettajia muuttuvassa maailmassa myös täydennyskoulutuksin. Vaikka uusiin koulutuksiin osallistuminen voi tuntua kuormittavalta oman työn ohessa, saa koulutuksesta usein uutta innostusta, inspiraatiota ja vertaistukea muilta kasvattajilta.

***

Jos globaalikasvatus vielä vähän outo juttu tai haluat oppia siitä lisää, kannattaa tutustua Fingon globaalikasvatuksen verkkokurssiin.

Uusimmat artikkelit